Preskočiť na obsah


Slovensky   ÚGKK SR   Archív   Správa katastra Banská Bystrica   Informácie o SK   Užitočné informácie   Trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky

Trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky

Zoznam rozhodnutí o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky (o odpustení dlhu) štátu v správe SK

Rok 2013

Rok 2012

Číslo rozhodnutia

Dátum

Výška pohľadávky (dlhu)               (v €)

Dôvod upustenia od vymáhania pohľadávky (odpustenia dlhu)

EO/00163/2012-001234

14.02.2012

3,31

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001220

14.02.2012

4,13

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001223

14.02.2012

3,31

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001224

14.02.2012

3,31

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001223

14.02.2012

3,46

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001229

14.02.2012

3,31

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001217

14.02.2012

3,31

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001226

14.02.2012

3,31

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001227

14.02.2012

4,96

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001228

14.02.2012

3,64

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001230

14.02.2012

4,96

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001221

14.02.2012

3,58

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001219

14.02.2012

3,31

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001218

14.02.2012

4,13

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001021

6.2.2012

6,63

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001022

6.2.2012

39,56

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001049

6.2.2012

3,58

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001048

6.2.2012

4,17

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001047

6.2.2012

4,97

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-0011046

6.2.2012

3,87

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001044

6.2.2012

3,71

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001043

6.2.2012

3,41

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001042

6.2.2012

3,58

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001039

6.2.2012

3,94

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001038

6.2.2012

4,14

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001037

6.2.2012

3,58

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001036

6.2.2012

3,87

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001035

6.2.2012

3,38

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001034

6.2.2012

3,51

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001033

6.2.2012

3,48

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001032

6.2.2012

3,44

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001031

6.2.2012

4,97

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001030

6.2.2012

4,57

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001029

6.2.2012

7,26

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001028

6.2.2012

7,53

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001027

6.2.2012

4,17

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001026

6.2.2012

3,74

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001147

6.2.2012

3,31

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001137

6.2.2012

4,41

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001146

6.2.2012

4,13

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001145

6.2.2012

4,14

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001140

6.2.2012

10,71

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001139

6.2.2012

3,31

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001138

6.2.2012

2,69

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001060

8.2.2012

3,31

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001075

8.2.2012

3,31

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001074

8.2.2012

3,83

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001073

8.2.2012

3,84

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001072

8.2.2012

13,15

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001070

8.2.2012

3,26

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001069

8.2.2012

3,38

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001068

9.2.2012

4,45

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001067

9.2.2012

4,45

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001065

9.2.2012

9,65

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001064

9.2.2012

3,87

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001063

9.2.2012

3,31

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001062

9.2.2012

3,94

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001061

9.2.2012

3,61

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001179

20.3.2012

3,86

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001178

20.3.2012

3,31

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001177

20.3.2012

4,55

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001176

20.3.2012

3,31

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001175

20.3.2012

3,31

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001173

20.3.2012

3,31

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001172

20.3.2012

4,96

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001174

20.3.2012

3,31

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001180

20.3.2012

3,31

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001163

20.3.2012

6,33

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001162

20.3.2012

3,86

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001160

20.3.2012

3,31

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001171

20.3.2012

3,31

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001170

20.3.2012

3,31

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001169

20.3.2012

3,31

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001168

20.3.2012

3,31

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001167

20.3.2012

6,62

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001158

20.3.2012

3,31

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001166

20.3.2012

3,31

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001164

20.3.2012

3,86

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001165

20.3.2012

5,29

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001159

20.3.2012

3,31

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001155

20.3.2012

3,31

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001156

20.3.2012

3,31

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001157

20.3.2012

3,31

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001328

20.3.2012

14,72

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001329

20.3.2012

3,31

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001330

20.3.2012

6,28

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001331

20.3.2012

3,58

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001333

20.3.2012

3,31

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001334

20.3.2012

3,31

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001327

20.3.2012

3,31

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001504

16.5.2012

4,57

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001509

16.5.2012

3,38

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001878

30.5.2012

3,58

neznámy

EO/00163/2012-001877

30.5.2012

3,31

neznámy

EO/00163/2012-001875

30.5.2012

3,31

neznámy

EO/00163/2012-001874

30.5.2012

3,31

neznámy

EO/00163/2012-001872

30.5.2012

3,31

neznámy

EO/00163/2012-001858

30.5.2012

3,31

neznámy

EO/00163/2012-001857

30.5.2012

15,20

neznámy

EO/00163/2012-001856

30.5.2012

3,31

neznámy

EO/00163/2012-001855

30.5.2012

3,48

neznámy

EO/00163/2012-001804

30.5.2012

4,57

neznámy

EO/00163/2012-001854

30.5.2012

22,58

neznámy

EO/00163/2012-001853

30.5.2012

3,31

neznámy

EO/00163/2012-001852

30.5.2012

3,31

neznámy

EO/00163/2012-001851

30.5.2012

3,31

neznámy

EO/00163/2012-001787

24.5.2012

17,94

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001741

24.5.2012

4,33

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001746

24.5.2012

4,33

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001747

24.5.2012

3,83

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001748

24.5.2012

3,83

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001749

24.5.2012

3,31

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001750

24.5.2012

4,96

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001751

24.5.2012

4,65

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001752

24.5.2012

4,74

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001753

24.5.2012

3,31

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001754

24.5.2012

5.-

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001792

23.5.2012

3,83

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001783

23.5.2012

42,83

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001784

23.5.2012

6,62

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001785

23.5.2012

3,31

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001786

23.5.2012

4,96

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001788

23.5.2012

3,31

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001789

23.5.2012

3,31

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001790

23.5.2012

9,86

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001791

23.5.2012

4,36

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001793

23.5.2012

5,14

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001584

16.5.2012

6,31

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001585

16.5.2012

15,67

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001586

16.5.2012

3,31

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001587

16.5.2012

14,61

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001578

16.5.2012

9,57

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001597

16.5.2012

3,77

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001579

16.5.2012

4.17

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001580

16.5.2012

3,31

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001581

16.5.2012

3,42

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001598

16.5.2012

4,60

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001599

16.5.2012

8,04

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001600

16.5.2012

3,31

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001601

16.5.2012

3,31

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001625

16.5.2012

4,25

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001624

16.5.2012

3,31

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001623

16.5.2012

3,31

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001622

16.5.2012

6,51

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001621

16.5.2012

3,37

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001618

16.5.2012

3,31

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001620

16.5.2012

             3,31

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001617

16.5.2012

3,31

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001616

16.5.2012

3,93

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001619

17.5.2012

6,29

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001634

17.5.2012

5,18

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001674

18.5.2012

4,96

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001673

18.5.2012

3,31

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001672

18.5.2012

3,31

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001671

18.5.2012

3,86

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001666

18.5.2012

3,31

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001664

18.5.2012

6,62

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001807

21.5.2012

14,87

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001808

21.5.2012

9,93

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001809

21.5.2012

3,31

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001810

21.5.2012

3,31

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001811

21.5.2012

6,95

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001816

21.5.2012

4,31

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001820

21.5.2012

7,94

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001821

21.5.2012

32,68

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001822

21.5.2012

3,31

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001797

21.5.2012

4.-

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001798

21.5.2012

6,77

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001800

21.5.2012

24,75

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001801

21.5.2012

3,31

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001802

21.5.2012

5,14

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001803

21.5.2012

3,59

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001805

21.5.2012

5,59

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001806

21.5.2012

3,31

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001675

22.5.2012

6,62

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001676

22.5.2012

3,31

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001677

22.5.2012

4,41

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001799

22.5.2012

5.-

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001805

22.5.2012

7,16

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001818

22.5.2012

3,42

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001819

22.5.2012

3,31

nehospodárnosť ďalšieho vymáhania

EO/00163/2012-001907

19.6.2012

3,31

neznámy

EO/00163/2012-001908

19.6.2012

3,31

neznámy

EO/00163/2012-001909

19.6.2012

9,58

neznámy

EO/00163/2012-001913

19.6.2012

3,31

neznámy

EO/00163/2012-001912

19.6.2012

5,95

neznámy

EO/00163/2012-001911

19.6.2012

17,09

neznámy

EO/00163/2012-001910

19.6.2012

9,58

neznámy

EO/00163/2012-001869

19.6.2012

3,31

neznámy

EO/00163/2012-001866

19.6.2012

3,31

neznámy

EO/00163/2012-001865

19.6.2012

4,24

neznámy

EO/00163/2012-001864

19.6.2012

3,31

neznámy

EO/00163/2012-001863

19.6.2012

3,31

neznámy

EO/00163/2012-001862

19.6.2012

3,48

neznámy

EO/00163/2012-001861

19.6.2012

4,53

neznámy

EO/00163/2012-001860

19.6.2012

3,31

neznámy

EO/00163/2012-001859

19.6.2012

6,53

neznámy

EO/00163/2012-001867

19.6.2012

4,96

neznámy

EO/00163/2012-001868

19.6.2012

3,31

neznámy

EO/00163/2012-001849

19.6.2012

3,31

neznámy

EO/00163/2012-001882

19.6.2012

3,31

neznámy

EO/00163/2012-001881

19.6.2012

6,10

neznámy

EO/00163/2012-002034

15.8.2012

3,52

neznámy

EO/00163/2012-002033

15.8.2012

3,92

neznámy

EO/00163/2012-002031

15.8.2012

3,31

neznámy

EO/00163/2012-002126

15.8.2012

3,43

neznámy

EO/00163/2012-002160

15.8.2012

3,31

neznámy

EO/00163/2012-002124

15.8.2012

4,11

neznámy

EO/00163/2012-002125

15.8.2012

3,31

neznámy

EO/00163/2012-002127

15.8.2012

3,31

neznámy

EO/00163/2012-002023

15.8.2012

3,31

neznámy

EO/00163/2012-002028

15.8.2012

4,55

neznámy

EO/00163/2012-002030

15.8.2012

3,75

neznámy

EO/00163/2012-002028

15.8.2012

4,55

neznámy

EO/00163/2012-002023

15.8.2012

3,31

neznámy

EO/00163/2012-002127

15.8.2012

3,31

neznámy

EO/00163/2012-002125

15.8.2012

3,31

neznámy

EO/00163/2012-002124

15.8.2012

4,11

neznámy

EO/00163/2012-002160

15.8.2012

3,31

neznámy

EO/00163/2012-002126

15.8.2012

3,43

neznámy

EO/00163/2012-002031

15.8.2012

3,31

neznámy

EO/00163/2012-002033

15.8.2012

3,92

neznámy

EO/00163/2012-002034

15.8.2012

3,52

neznámy

EO/00163/2012-002327

13.9.2012

3,31

neznámy

EO/00163/2012-002326

13.9.2012

3,31

neznámy

EO/00163/2012-002325

13.9.2012

4,96

neznámy

EO/00163/2012-002323

13.9.2012

3,31

žije v zahraničí

EO/00163/2012-002322

13.9.2012

5,79

žije v zahraničí

EO/00163/2012-002324

13.9.2012

5,91

neznámy

EO/00163/2012-002299

13.9.2012

7,93

žije v zahraničí

EO/00163/2012-002300

13.9.2012

3,31

žije v zahraničí

EO/00163/2012-002289

13.9.2012

3,83

neznámy

EO/00163/2012-001508

13.9.2012

3,37

neznámy

EO/00163/2012-001506

13.9.2012

3,34

neznámy

EO/00163/2012-001505

13.9.2012

3,51

neznámy

EO/00163/2012-001507

13.9.2012

3,44

neznámy

EO/00163/2012-001003

17.9.2012

6,-

neznámy

EO/00163/2012-001873

17.9.2012

5,36

žije v zahraničí

EO/00163/2012-001708

17.9.2012

3,31

neznámy

EO/00163/2012-001707

17.9.2012

3,31

neznámy

EO/00163/2012-001706

17.9.2012

3,31

neznámy

EO/00163/2012-001705

17.9.2012

3,31

neznámy

EO/00163/2012-001700

17.9.2012

3,31

neznámy

EO/00163/2012-001699

17.9.2012

3,31

neznámy

EO/00163/2012-001698

17.9.2012

3,31

neznámy

EO/00163/2012-001697

17.9.2012

3,31

neznámy

EO/00163/2012-001696

17.9.2012

3,31

neznámy

EO/00290/2012

29.10.2012

3,31

 adresát neznámy

EO/00291/2012

29.10.2012

3,31

 adresát neznámy

EO/00292/2012

29.10.2012

3,38

 adresát neznámy

EO/00293/2012

29.10.2012

3,31

 adresát neznámy

EO/00289/2012

29.10.2012

              3,31

 adresát neznámy

EO/00294/2012

29.10.2012

5,08

 adresát neznámy

EO/00296/2012

29.10.2012

3,31

 adresát neznámy

EO/00297/2012

29.10.2012

3,31

 adresát neznámy

EO/00298/2012

29.10.2012

6,62

 adresát neznámy

EO/00299/2012

29.10.2012

16,57

adresát žije v zahraničí-vymáhanie nehospodárne

EO/00295/20126

29.10.2012

3,31

adresát žije v zahraničí-vymáhanie nehospodárne

EO/00312/2012

13.11.2012

3,62

 adresát neznámy

EO/00311/2012

13.11.2012

3,86

 adresát neznámy

EO/00310/2012

13.11.2012

5,69

 adresát neznámy

EO/00309/2012

13.11.2012

3,58

 adresát neznámy

EO/00308/2012

13.11.2012

                7,70

 adresát neznámy

EO/00329/2012

26.11.2012

3,31

 adresát neznámy

EO/00326/2012

26.11.2012

3,86

 adresát neznámy

EO/00327/2012

26.11.2012

4,68

 adresát neznámy

EO/00331/2012

26.11.2012

4,77

 adresát neznámy

EO/00330/2012

26.11.2012

 5,24

adresát žije v zahraničí-vymáhanie nehospodárne

EO/00328/20126

26.11.2012

3,31

adresát žije v zahraničí-vymáhanie nehospodárne

 

Aktualizované 10.09.2013