Portál doplnkových služieb katastra nehnuteľností KaRepoS

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že bol spustený do overovacej prevádzky portál doplnkových služieb katastra nehnuteľností KaRepoS (Katastrálne reporty Slovenska) prístupný na adrese https://karepos.vugk.sk/.
Portál poskytuje nadštandardné služby výpisu pre vlastníkov - FO a PO nad celým územím SR, ktorých základná forma je súčasťou portálu Elektronických služieb katastra nehnuteľností. 
Nová služba generuje zostavu vybraných údajov o nehnuteľnostiach v tabuľkovej forme ako aj grafické zobrazenie týchto nehnuteľností v súboroch formátu PDF z celého územia SR. Na portáli môže zákazník prezerať výsledné grafické zostavy svojich objednávok aj prostredníctvom interaktívnej mapy. 
Rozšírená verzia objednávky obsahuje vektorový súbor s grafickým zobrazením nehnuteľností vo formáte GeoJSON.  Je prispôsobený k použitiu v rôznych GIS systémoch, napr. aj v mapovom klientovi ZBGIS. 
Portál disponuje aj službou ku generovaniu zoznamov listov vlastníctva neznámych vlastníkov.
Služby portálu sú dostupné len pre registrovaných zákazníkov. 
Jednotlivé služby sú nadštandardné, a preto spoplatnené symbolickou čiastkou 5,- €/ 1 katastrálne územie a zostavu (písomnú aj grafickú) s evidovanými nehnuteľnosťami objednávateľa v KN.
Vzory zostáv, ktoré portál poskytuje, ako aj príručka používateľa sú prístupné na stránke portálu v sekcii Informácie.
Overovacia prevádzka slúži na získanie spätnej väzby od verejnosti, zistenie záujmu o takýto druh služby, správne nastavenie výkonnostných kapacít portálu a zozbieranie prípadných pripomienok k službám.
Portál je prevádzkovaný Výskumným ústavom geodézie a kartografie v Bratislave a používa údaje Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.
Veríme, že ponúknutými službami vyhovujeme narastajúcim požiadavkám zo strany verejnosti na prehľadné tabuľkové zostavy doplnené o mapové zobrazenie vo forme dokumentov, interaktívnej mapy a súboru vektorových údajov.
Apríl 2021
Úrad geodézie kartografie a katastra SR
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 27.04.2021