Správa katastra Trenčín

Dňom 01.10.2013 na základe zákona NR SR č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov prešla pôsobnosť správ katastra na okresné úrady, katastrálne odbory. V uvedenej sekcii sú uložené webovské stránky správ katastra v sídle kraja s povinne zverejňovanými informáciami ku dňu 30.09.2013. 

 

 

 


  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 04.04.2016