Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:Register geodetov | ÚGKK SR

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


Register geodetov

Zoznam geodetov oprávnených na vstup do štátnej dokumentácie a na cudzie nehnuteľnosti

Zverejnenie Centrálneho registra geodetov oprávnených na vstup do štátnej dokumentácie a oprávnených na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti v zmysle Usmernenia ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_10/2019, zo dňa 20. 09. 2019, ktorým sa ustanovuje postup pri vydávaní preukazu geodeta.

Usmernenie ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_12/2018, zo dňa 21. 05. 2018, ktorým sa ustanovuje postup pri vydávaní preukazov na úseku geodézie, kartografie a katastra je od 1.10.2019 zrušené.

Preukaz oprávňujúci na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti je po skončení platnosti potrebné vrátiť na katastrálny odbor okresného úradu, ktorý preukaz vydal.

Preukaz oprávňujúci na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti nie je možné použiť na diaľkový prístup k vybraným databázam informačného systému katastra nehnuteľností (CICA, ESKN). Na diaľkový prístup k vybraným databázam informačného systému katastra nehnuteľností je potrebné požiadať ÚGKK SR o vydanie preukazu geodeta.

  formát  aktualizácia
XLS CSV 16.03.2023

Upozornenie:

Odcudzené preukazy : preukaz č. 127 (platnosť do 05.09.2026) , nahlásené 10.05.2022

 

Stratené preukazy:

 

 

 

Aktualizované 16.03.2023