Preskočiť na obsah


Slovensky   ÚGKK SR   Archív   Správa katastra Žilina   Zmluvy   Zmluvy rok 2011

Zmluvy rok 2011


Číslo zmluvy Predmet zmluvy Dodávateľ/Odberateľ Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dátum účinnosti
Január 2011
- - - - - -
Február 2011
1/2011 Dodávka studenej vody ŽSK-Šk. internát Ružomberok/KÚ Žilina 31.01.2011 28.02.2011 01.03.2011
Marec 2011
1/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Valča 17.01.2011 02.03.2011 03.03.2011
súborov údajov z AIS GKK
2/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Konská 12.01.2011 02.03.2011 03.03.2011
súborov údajov z AIS GKK
3/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Pavčina Lehota 17.01.2011 02.03.2011 03.03.2011
súborov údajov z AIS GKK
4/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Turčianske Kľačany 17.01.2011 02.03.2011 03.03.2011
súborov údajov z AIS GKK
8/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Poľnohospodárske družstvo Žiarec 21.01.2011 02.03.2011 03.03.2011
súborov údajov z AIS GKK
11/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Oravská Poruba 08.02.2011 02.03.2011 03.03.2011
súborov údajov z AIS GKK
14/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Malatiná 10.02.2011 02.03.2011 03.03.2011
súborov údajov z AIS GKK
15/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Dolný Kalník 10.02.2011 02.03.2011 03.03.2011
súborov údajov z AIS GKK
16/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Krpeľany 14.02.2011 02.03.2011 03.03.2011
súborov údajov z AIS GKK
17/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/AGRO-RACIO Liptovský Mikuláš 11.02.2011 02.03.2011 03.03.2011
súborov údajov z AIS GKK
19/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Agrodružstvo OPZ Veličná 18.02.2011 02.03.2011 03.03.2011
súborov údajov z AIS GKK
21/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec valašská Dubová 14.02.2011 02.03.2011 03.03.2011
súborov údajov z AIS GKK
22/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Veterná Poruba 21.02.2011 02.03.2011 03.03.2011
súborov údajov z AIS GKK
23/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Makov 18.02.2011 02.03.2011 03.03.2011
súborov údajov z AIS GKK
18/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Blažovce 28.02.2011 08.03.2011 09.03.2011
súborov údajov z AIS GKK
20/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Svojpomocné družstvo súkromne hosp. roľníkov Chlebnice 24.02.2011 08.03.2011 09.03.2011
súborov údajov z AIS GKK
27/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/UNI-CON KYSUCE Raková 07.03.2011 11.03.2011 12.03.2011
súborov údajov z AIS GKK
30/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Lisková 07.03.2011 11.03.2011 12.03.2011
súborov údajov z AIS GKK
35/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Trebostovo 07.03.2011 11.03.2011 12.03.2011
súborov údajov z AIS GKK
46/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Krasňany 10.03.2011 11.03.2011 12.03.2011
súborov údajov z AIS GKK
29/2011 Oprava kopíriek, faxov ELMONT Copy, s.r.o. Čadca/KÚ Žilina 04.02.2011 16.03.2011 17.03.2011
38/2011 Oprava výpočtovej techniky Altis, s.r.o. Žilina/KÚ Žilina 21.02.2011 16.03.2011 17.03.2011
24/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Krajský pozemkový úrad Žilina 03.03.2011 16.03.2011 17.03.2011
súborov údajov z AIS GKK
47/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Liptovská Kokava 10.03.2011 16.03.2011 17.03.2011
súborov údajov z AIS GKK
48/2011 Dodávka tonerov LASER servis s.r.o. Šenkvice/KÚ Žilina 16.03.2011 16.03.2011 17.03.2011
26/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Vyšný Kubín 14.03.2011 21.03.2011 22.03.2011
súborov údajov z AIS GKK
31/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/EuroForest, s.r.o. 17.03.2011 21.03.2011 22.03.2011
súborov údajov z AIS GKK
32/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/EuroForest, s.r.o. 17.03.2011 21.03.2011 22.03.2011
súborov údajov z AIS GKK
33/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/EuroForest, s.r.o. 17.03.2011 21.03.2011 22.03.2011
súborov údajov z AIS GKK
34/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/EuroForest, s.r.o. 17.03.2011 21.03.2011 22.03.2011
súborov údajov z AIS GKK
45/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Bitarová 16.03.2011 21.03.2011 22.03.2011
súborov údajov z AIS GKK
52/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Rosina 21.03.2011 21.03.2011 22.03.2011
súborov údajov z AIS GKK
54/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Nezbudská Lúčka 18.03.2011 21.03.2011 22.03.2011
súborov údajov z AIS GKK
51/2011 Rozpočtovanie nákl. na vodné stočné a zrážkové vody KÚ Žilina/Obec Zakamenné 22.03.2011 25.03.2011 26.03.2011
Apríl 2011
12/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Mesto Námestovo 10.02.2011 04.04.2011 05.04.2011
súborov údajov z AIS GKK
41/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. Banská bystrica 28.03.2011 04.04.2011 05.04.2011
súborov údajov z AIS GKK
42/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. Banská bystrica 28.03.2011 04.04.2011 05.04.2011
súborov údajov z AIS GKK
43/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. Banská bystrica 28.03.2011 04.04.2011 05.04.2011
súborov údajov z AIS GKK
44/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. Banská bystrica 28.03.2011 04.04.2011 05.04.2011
súborov údajov z AIS GKK
49/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Krajský pozemkový úrad v Žiline 28.03.2011 04.04.2011 05.04.2011
súborov údajov z AIS GKK
50/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Krajský pozemkový úrad v Žiline 28.03.2011 04.04.2011 05.04.2011
súborov údajov z AIS GKK
53/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Horná Lehota 21.03.2011 08.04.2011 09.04.2011
súborov údajov z AIS GKK
56/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Roľnícke družstvo "Veľká Rača" Oščadnica 07.04.2011 20.04.2011 21.04.2011
súborov údajov z AIS GKK
57/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Chlebnice 06.04.2011 20.04.2011 21.04.2011
súborov údajov z AIS GKK
9/2011 Dodávka plynu RWE Gas Slovensko, s.r.o. Košice/KÚ Žilina 26.01.2011 21.04.2011 22.04.2011
Máj 2011
0636/2011 Použité hnut. veci - nábytok SLSP ,a.s.Bratislava/KÚ Žilina 28.04.2011 03.05.2011 10.05.2011
5/2011 Nájom nebytového priestoru - SK Tvrdošín KÚ Žilina/ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a.s. Dolný Kubín 12.04.2011 09.05.2011 10.05.2011
59/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Liptovské Revúce 26.04.2011 11.05.2011 12.05.2011
súborov údajov z AIS GKK
63/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Mútne 16.05.2011 23.05.2011 24.05.2011
súborov údajov z AIS GKK
64/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Suchá Hora 13.05.2011 23.05.2011 24.05.2011
súborov údajov z AIS GKK
Dodatok č.1 k zmluve č. 9/2011 Združená dodávka plynu RWE Gas Slovensko, s.r.o. Košice/KÚ Žilina 06.05.2011 24.05.2011 25.05.2011
39/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina 03.03.2011 30.05.2011 31.05.2011
súborov údajov z AIS GKK
65/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Ratkovo 17.05.2011 30.05.2011 31.05.2011
súborov údajov z AIS GKK
58/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Poľnohospodárske družstvo Mošovce 27.05.2011 30.05.2011 31.05.2011
súborov údajov z AIS GKK
13/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Ing. Ján Šimkovič, Vrútky 17.02.2011 31.05.2011 01.06.2011
súborov údajov z AIS GKK
28/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Poľnohospodárske družstvo Smrečany 15.03.2011 31.05.2011 01.06.2011
súborov údajov z AIS GKK
Dodatok č.1 k zmluve č. 19/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Agrodružstvo OPZ, Veličná 16.05.2011 31.05.2011 01.06.2011
súborov údajov z AIS GKK
67/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Poľnohospodárske družstvo Dlhé Pole 27.05.2011 31.05.2011 01.06.2011
súborov údajov z AIS GKK
Jún 2011
68/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Fačkov 30.05.2011 01.06.2011 02.06.2011
súborov údajov z AIS GKK
62/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/LK-SERVIS, spol. s.r.o Partizánska Ľupča 27.05.2011 01.06.2011 02.06.2011
súborov údajov z AIS GKK
66/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/LK-SERVIS, spol. s.r.o Partizánska Ľupča 27.05.2011 01.06.2011 02.06.2011
súborov údajov z AIS GKK
Júl 2011
70/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Svätý Kríž 27.06.2011 06.07.2011 07.07.2011
súborov údajov z AIS GKK
76/2011 Nájom nebytového priestoru - SK Námestovo KÚ Žilina/Ing. Juraj Karolčík, Breza 30.06.2011 06.07.2011 07.07.2011
71/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Euro Ecoinvest s.r.o. L.Mikuláš 30.06.2011 11.07.2011 12.07.2011
súborov údajov z AIS GKK
72/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/DAKNA Námestovo, družstvo 04.07.2011 11.07.2011 12.07.2011
súborov údajov z AIS GKK
73/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Poľnohospodárske družstvo Liptovská Osada 30.06.2011 11.07.2011 12.07.2011
súborov údajov z AIS GKK
74/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/GEOPLÁN spol. s.r.o. Poprad 30.06.2011 11.07.2011 12.07.2011
súborov údajov z AIS GKK
69/2011 Prevod správy hnuteľného MŠ - VT ÚGKK SR/KÚ Žilina 29.04.2011 14.07.2011 15.07.2011
August 2011
Dodatok č.6 k zmluve č.107/2006 ROEP k.ú. Mojšová Lúčka AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o. /KÚ Žilina 29.06.2010 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.5 k zmluve č.14/2008 ROEP k.ú. Žilinská Lehota ORNTH spol. s.r.o./KÚ Žilina 13.08.2010 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.8 k zmluve č.108/2006 ROEP k.ú. Zákamenné Jozef Dibdiak - SKIJUD /KÚ Žilina 14.07.2010 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.1 k zmluve č.61/2008 ROEP k.ú. Setechov PIPS s.r.o./KÚ Žilina 23.08.2010 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.7 k zmluve č.106/2006 ROEP k.ú. Dolný Štefanov Ing. Marián Bulla/KÚ Žilina 10.08.2010 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.10 k zmluve č.105/2006 ROEP k.ú.Medvedie pri Tvrdošíne GEOMAL s.r.o./KÚ Žilina 23.08.2010 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.2 k zmluve č.68/2008 ROEP k.ú. Liptovský Mikuláš GEODÉZIA Žilina a.s./KÚ Žilina 07.09.2010 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.1 k zmluve č.54/2008 ROEP k.ú. Važec GEODÉZIA Žilina a.s./KÚ Žilina 20.07.2009 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.2 k zmluve č.54/2008 ROEP k.ú. Važec GEODÉZIA Žilina a.s./KÚ Žilina 23.08.2010 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.12 k zmluve č.25/1998 ROEP k.ú. Lokca PIPS s.r.o./KÚ Žilina 14.09.2010 05.08.2011 06.08.2011
91/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Staškov 05.08.2011 06.08.2011
súborov údajov z AIS GKK
Dodatok č.6 k zmluve č.14/2008 ROEP k.ú. Žilinská Lehota ORNTH spol. s.r.o./KÚ Žilina 08.09.2010 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.1 k zmluve č.135/2010 ROEP k.ú. Kevice PIPS s.r.o./KÚ Žilina 04.10.2010 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.7 k zmluve č.13/2008 ROEP k.ú. Kľače ORNTH spol. s.r.o/KÚ Žilina 29.09.2010 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.7 k zmluve č.98/2006 ROEP k.ú. Zubrohlava Jozef Brandys,Geodetické práce/KÚ Žilina 26.10.2010 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.8 k zmluve č.106/2006 ROEP k.ú. Dolný Štefanov Ing. Marián Bulla/KÚ Žilina 20.09.2010 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.1 k zmluve č.124/2010 ROEP k.ú. Oravské Hámre GEODET Gremium, s.r.o./KÚ Žilina 18.10.2010 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.1 k zmluve č.125/2010 ROEP k.ú. Osada GEODET Gremium, s.r.o./KÚ Žilina 08.10.2010 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.1 k zmluve č.130/2010 ROEP k.ú. Srňacie GEODET Gremium, s.r.o./KÚ Žilina 08.10.2010 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.1 k zmluve č.128/2010 ROEP k.ú. Kubínska Hoľa GEODET Gremium, s.r.o./KÚ Žilina 01.10.2010 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.25 k zmluve č.R-42/1996 ROEP k.ú. Trstená GEOMAL s.r.o./KÚ Žilina 29.07.2010 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.22 k zmluve č.R-82/1996 ROEP k.ú. Strečno SLOVGEO s.r.o./KÚ Žilina 11.11.2010 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.2 k zmluve č.63/2008 ROEP k.ú. Pšurnovice PIPS s.r.o./KÚ Žilina 16.11.2010 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.2 k zmluve č.61/2008 ROEP k.ú. Setechov PIPS s.r.o./KÚ Žilina 19.11.2010 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.1 k zmluve č.134/2010 ROEP k.ú. Jazernica PIPS s.r.o./KÚ Žilina 15.11.2010 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.17 k zmluve č.R-47/1996 ROEP k.ú. Okoličné Sv. Štefan Ing. Ivan Vrlík, Projektová a inžinierská kancelária/KÚ Žilina 25.11.2010 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.29 k zmluve č.R-49/1996 ROEP k.ú. Vyšná Boca Ing. Ivan Vrlík, Projektová a inžinierská kancelária/KÚ Žilina 24.11.2010 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.23 k zmluve č.R-88/1996 ROEP k.ú. Lúčky AGROPROJEKT Nitra, s.r.o./KÚ Žilina 22.11.2010 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.5 k zmluve č.11/2008 ROEP k.ú. Ťapešovo GEODET Gremium, s.r.o/KÚ Žilina 15.12.2010 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.23 k zmluve č.R-41/1996 ROEP k.ú. Novoť Ing. Jozef Strýček/KÚ Žilina 13.12.2010 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.23 k zmluve č.R-89/1996 ROEP k.ú. Brodno AGROPROJEKT Nitra, s.r.o./KÚ Žilina 31.12.2010 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.3 k zmluve č.55/2008 ROEP k.ú. Háj GEODÉZIA Žilina a.s./KÚ Žilina 12.01.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.19 k zmluve č.29/1998 ROEP k.ú. Varín Agroprojekt spol. s.r.o./KÚ Žilina 30.07.2010 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.19 k zmluve č.60/1999 ROEP k.ú. Vranie Agroprojekt spol. s.r.o./KÚ Žilina 03.11.2010 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.21 k zmluve č.R-16/1996 ROEP k.ú. Bánová Agroprojekt spol. s.r.o./KÚ Žilina 27.09.2010 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.2 k zmluve č.53/2008 ROEP k.ú. Veľký Bysterec Jozef DIBDIAK - SKIJUD /KÚ Žilina 01.10.2009 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.3 k zmluve č.69/2008 ROEP k.ú. Pucov DIBDIAKGEO, s.r.o./KÚ Žilina 22.11.2010 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.6 k zmluve č.6/2008 ROEP k.ú. Horná Lehota GEODET Gremium, s.r.o./KÚ Žilina 04.10.2010 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.22 k zmluve č.11/96 ROEP k.ú. Hrabové Ing. Radoslav Káčerik- G E O KANCELÁRIA/KÚ Žilina 11.11.2010 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.20 k zmluve č.10/96 ROEP k.ú. Mikšová Ing. Radoslav Káčerik- G E O KANCELÁRIA/KÚ Žilina 11.11.2010 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.14 k zmluve č.42/1999 ROEP k.ú. Kolárovice GEODÉZIA Žilina a.s./KÚ Žilina 20.08.2010 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.27 k zmluve č.9/96 ROEP k.ú. Horelica Ing. Radoslav Káčerik- G E O KANCELÁRIA/KÚ Žilina 19.07.2010 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.28 k zmluve č.9/96 ROEP k.ú. Horelica Ing. Radoslav Káčerik- G E O KANCELÁRIA/KÚ Žilina 29.10.2010 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.4 k zmluve č.100/2008 ROEP k.ú. Nižná Boca INSERVIS spol. s r.o./KÚ Žilina 02.09.2010 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.2 k zmluve č.58/2008 ROEP k.ú. Dolná Tižina GEODÉZIA Žilina a.s./KÚ Žilina 30.08.2010 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.9 k zmluve č.94/2006 ROEP k.ú. Lietavská Svinná Ing. Milan Kubáň, GEOMETRA Žilina/KÚ Žilina 23.08.2010 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.8 k zmluve č.13/2008 ROEP k.ú. Kľače ORNTH spol. s.r.o./KÚ Žilina 07.01.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.3 k zmluve č.67/2008 ROEP k.ú. Turčianske Teplice AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o./KÚ Žilina 10.01.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.3 k zmluve č.57/2008 ROEP k.ú. Brezany Agroprojekt spol. s.r.o./KÚ Žilina 28.01.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.3 k zmluve č.68/2008 ROEP k.ú. Liptovský Mikuláš GEODÉZIA Žilina a.s./KÚ Žilina 07.02.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.3 k zmluve č.54/2008 ROEP k.ú. Važec GEODÉZIA Žilina a.s./KÚ Žilina 10.02.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.2 k zmluve č.135/2010 ROEP k.ú. Kevice PIPS s.r.o./KÚ Žilina 12.01.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.24 k zmluve č.R-88/1996 ROEP k.ú. Lúčky AGROPROJEKT Nitra, s.r.o./KÚ Žilina 22.02.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.13 k zmluve č.25/1998 ROEP k.ú. Lokca PIPS s.r.o./KÚ Žilina 28.02.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.1 k zmluve č.132/2010 ROEP k.ú. Valentová PIPS s.r.o./KÚ Žilina 14.02.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.3 k zmluve č.63/2008 ROEP k.ú. Pšurnovice PIPS s.r.o./KÚ Žilina 07.02.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.7 k zmluve č.107/2006 ROEP k.ú. Mojšova Lúčka AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o./KÚ Žilina 14.01.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.15 k zmluve č.61/1999 ROEP k.ú. Kunerad Agroprojekt spol. s.r.o./KÚ Žilina 06.09.2010 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.11 k zmluve č.105/2006 ROEP k.ú. Medvedie pri Tvrdošíne GEOMAL s.r.o./KÚ Žilina 16.12.2010 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.1 k zmluve č.150/2010 ROEP k.ú. Benice GEODÉZIA Žilina a.s./KÚ Žilina 04.06.2010 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.1 k zmluve č.152/2010 ROEP k.ú. Turčiansky Peter GEODÉZIA Žilina a.s./KÚ Žilina 04.06.2010 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.4 k zmluve č.59/2008 ROEP k.ú. Podhorie Agroprojekt spol. s.r.o./KÚ Žilina 28.02.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.5 k zmluve č.10/2008 ROEP k.ú. Bobrov GEODET Gremium, s.r.o./KÚ Žilina 28.02.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.5 k zmluve č.97/2008 ROEP k.ú. Budiš GEODÉZIA Žilina a.s./KÚ Žilina 17.02.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.6 k zmluve č.4/2008 ROEP k.ú. Hvozdnica Ing. Milan Kubáň, GEOMETRIA Žilina/KÚ Žilina 09.03.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.1 k zmluve č.144/2010 ROEP k.ú. Trnové Ing. Milan Kubáň, GEOMETRIA Žilina/KÚ Žilina 29.03.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.2 k zmluve č.130/2010 ROEP k.ú. Srňacie GEODET Gremium, s.r.o./KÚ Žilina 22.02.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.2 k zmluve č.128/2010 ROEP k.ú. Kubínska Hoľa GEODET Gremium, s.r.o./KÚ Žilina 14.01.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.14 k zmluve č.35/1998 ROEP k.ú. Horný Hričov ORNTH spol. s.r.o./KÚ Žilina 29.09.2010 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.4 k zmluve č.57/2008 ROEP k.ú. Brezany Agroprojekt spol. s.r.o./KÚ Žilina 31.03.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.1 k zmluve č.133/2010 ROEP k.ú. Dolná Štubňa PIPS s.r.o./KÚ Žilina 01.04.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.4 k zmluve č.68/2008 ROEP k.ú. Liptovský Mikuláš GEODÉZIA Žilina a.s./KÚ Žilina 15.04.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.8 k zmluve č.98/2006 ROEP k.ú. Zubrohlava Jozef Brandys,Geodetické práce/KÚ Žilina 31.03.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.1 k zmluve č.140/2010 ROEP k.ú. Moškovec GEODET + TT združenie/KÚ Žilina 03.03.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.32 k zmluve č.R-109-15/1996 ROEP k.ú. Turčianska Štiavnička GEODÉZIA Žilina a.s./KÚ Žilina 03.01.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.5 k zmluve č.100/2008 ROEP k.ú. Nižná Boca INSERVIS spol. s r.o./KÚ Žilina 28.02.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.4 k zmluve č.69/2008 ROEP k.ú. Pucov DIBDIAKGEO, s.r.o./KÚ Žilina 27.01.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.1 k zmluve č.115/2010 ROEP k.ú. Dražkovce Ing.Michal Kráľ - GEODET/KÚ Žilina 03.01.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.1 k zmluve č.114/2010 ROEP k.ú. Dolný Kalník Ing.Michal Kráľ - GEODET/KÚ Žilina 28.02.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.22 k zmluve č.R-16/1996 ROEP k.ú. Bánová Agroprojekt spol. s.r.o./KÚ Žilina 11.02.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.4 k zmluve č.65/2008 ROEP k.ú. Veľký Čepčín GEODÉZIA Žilina a.s./KÚ Žilina 28.02.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.6 k zmluve č.15/2008 ROEP k.ú. Veľká Čierna Agroprojekt spol. s.r.o./KÚ Žilina 30.03.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.2 k zmluve č.62/2008 ROEP k.ú. Oravská Jasenica Jozef Brandys,geodetické práce/KÚ Žilina 03.08.2010 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.3 k zmluve č.62/2008 ROEP k.ú. Oravská Jasenica Jozef Brandys,geodetické práce/KÚ Žilina 03.01.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.1 k zmluve č.153/2010 ROEP k.ú. Malatíny GEODÉZIA Žilina a.s./KÚ Žilina 12.01.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.3 k zmluve č.53/2008 ROEP k.ú. Veľký Bysterec Jozef DIBDIAK - SKIJUD /KÚ Žilina 02.02.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.4 k zmluve č.64/2008 ROEP k.ú. Lietava GEODÉZIA Žilina a.s./KÚ Žilina 30.03.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.2 k zmluve č.125/2010 ROEP k.ú. Osada GEODET Gremium, s.r.o./KÚ Žilina 25.02.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.2 k zmluve č.124/2010 ROEP k.ú. Oravské Hámre GEODET Gremium, s.r.o./KÚ Žilina 09.02.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.1 k zmluve č.119/2010 ROEP k.ú. Podtureň Ing. Ivan Vrlík, Projektová a inžinierská kancelária/KÚ Žilina 01.04.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.1 k zmluve č.126/2010 ROEP k.ú. Ústie nad Priehradou GEODET Gremium, s.r.o./KÚ Žilina 31.03.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.3 k zmluve č.64/2008 ROEP k.ú. Lietava GEODÉZIA Žilina a.s./KÚ Žilina 23.08.2010 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.1 k zmluve č.146/2010 ROEP k.ú. Zbyňov GEODET ZDRUŽENIE, Žilina/KÚ Žilina 31.03.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.1 k zmluve č.151/2010 ROEP k.ú. Bystrička GEODÉZIA Žilina a.s./KÚ Žilina 01.04.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.3 k zmluve č.98/2008 ROEP k.ú. Borcová GEODÉZIA Žilina a.s./KÚ Žilina 26.04.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.3 k zmluve č.65/2008 ROEP k.ú. Veľký Čepčín GEODÉZIA Žilina a.s./KÚ Žilina 03.01.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.5 k zmluve č. 65/2008 ROEP k.ú. Veľký Čepčín GEODÉZIA Žilina a.s./KÚ Žilina 29.04.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.1 k zmluve č.120/2010 ROEP k.ú. Liptovský Hrádok Ing. Ivan Vrlík, Projektová a inžinierská kancelária/KÚ Žilina 11.05.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.3 k zmluve č.61/2008 ROEP k.ú. Setechov PIPS s.r.o./KÚ Žilina 02.05.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.3 k zmluve č.52/2008 ROEP k.ú. Nezbudská Lúčka AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o./KÚ Žilina 13.05.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.3 k zmluve č.56/2008 ROEP k.ú. Stráža AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o./KÚ Žilina 26.04.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.33 k zmluve č.R-109-15/1996 ROEP k.ú. Turčianska Štiavnička GEODÉZIA Žilina a.s/KÚ Žilina 03.05.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.15 k zmluve č.43/1999 ROEP k.ú. Veľké Rovné GEODÉZIA Žilina a.s/KÚ Žilina 06.04.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.20 k zmluve č.21/1998 ROEP k.ú. Vrútky GEODÉZIA Žilina a.s/KÚ Žilina 25.03.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.4 k zmluve č.53/2008 ROEP k.ú. Veľký Bysterec Jozef Dibdiak - SKIJUD /KÚ Žilina 18.03.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.18 k zmluve č.R-47/1996 ROEP k.ú. Okoličné Ing. Ivan Vrlík, Projektová a inžinierská kancelária/KÚ Žilina 23.05.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.2 k zmluve č.115/2010 ROEP k.ú. Dražkovce Ing.Michal Kráľ - GEODET/KÚ Žilina 02.05.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.6 k zmluve č.11/2008 ROEP k.ú. Ťapešovo GEODET Gremium, s.r.o./KÚ Žilina 23.03.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.1 k zmluve č.129/2010 ROEP k.ú. Revišné GEODET Gremium, s.r.o./KÚ Žilina 16.05.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.10 k zmluve č.94/2006 ROEP k.ú. Lietavská Svinná Ing. Milan Kubáň, GEOMETRIA Žilina/KÚ Žilina 30.04.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.3 k zmluve č.58/2008 ROEP k.ú. Dolná Tížina GEODÉZIA Žilina a.s/KÚ Žilina 27.05.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.4 k zmluve č.55/2008 ROEP k.ú. Háj GEODÉZIA Žilina a.s/KÚ Žilina 30.06.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.2 k zmluve č.134/2010 ROEP k.ú. Jazernica PIPS s.r.o./KÚ Žilina 20.05.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.3 k zmluve č.135/2010 ROEP k.ú. Kevice PIPS s.r.o./KÚ Žilina 01.06.2011 05.08.2011 06.08.2011
Dodatok č.25 k zmluve č. R-88/1996 ROEP k.ú. Lúčky AGROPROJEKT Nitra, s.r.o./KÚ Žilina 24.05.2011 05.08.2011 06.08.2011
81/2011 Dodávka a distribúcia elektriny SSE, a.s. Žilina/KÚ Žilina 28.06.2011 15.08.2011 16.08.2011
82/2011 Dodávka a distribúcia elektriny SSE, a.s. Žilina/KÚ Žilina 28.06.2011 15.08.2011 16.08.2011
83/2011 Dodávka a distribúcia elektriny SSE, a.s. Žilina/KÚ Žilina 28.06.2011 15.08.2011 16.08.2011
84/2011 Dodávka a distribúcia elektriny SSE, a.s. Žilina/KÚ Žilina 28.06.2011 15.08.2011 16.08.2011
85/2011 Dodávka a distribúcia elektriny SSE, a.s. Žilina/KÚ Žilina 28.06.2011 15.08.2011 16.08.2011
86/2011 Dodávka a distribúcia elektriny SSE, a.s. Žilina/KÚ Žilina 28.06.2011 15.08.2011 16.08.2011
87/2011 Dodávka a distribúcia elektriny SSE, a.s. Žilina/KÚ Žilina 28.06.2011 15.08.2011 16.08.2011
88/2011 Dodávka a distribúcia elektriny SSE, a.s. Žilina/KÚ Žilina 28.06.2011 15.08.2011 16.08.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 131/2010 ROEP k.ú. Valča PIPS s.r.o./KÚ Žilina 18.07.2011 15.08.2011 16.08.2011
Dodatok č.4 k zmluve č. 63/2008 ROEP k.ú. Pšurnovice PIPS s.r.o./KÚ Žilina 31.05.2011 15.08.2011 16.08.2011
Dodatok č.20 k zmluve č. 60/1999 ROEP k.ú. Vranie Agroprojekt spol. s.r.o./KÚ Žilina 27.05.2011 15.08.2011 16.08.2011
Dodatok č.16 k zmluve č. 61/1999 ROEP k.ú. Kunerad Agroprojekt spol. s.r.o./KÚ Žilina 06.06.2011 15.08.2011 16.08.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 139/2010 ROEP k.ú. Trnovo GEODET+TT -združenie/KÚ Žilina 03.03.2011 15.08.2011 16.08.2011
92/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Rudina 10.08.2011 17.08.2011 18.08.2011
súborov údajov z AIS GKK
89/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Paština Závada 10.08.2011 17.08.2011 18.08.2011
súborov údajov z AIS GKK
Dodatok č.22 k zmluve č. R-118/1996 ROEP k.ú. Budatínska Lehota Geokancelária, s.r.o./KÚ Žilina 03.01.2011 17.08.2011 18.08.2011
Dodatok č.4 k zmluve č. 66/2008 ROEP k.ú. Ďanová AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o./KÚ Žilina 25.03.2011 17.08.2011 18.08.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 113/2010 ROEP k.ú. Diaková Ing. Michal Kráľ - GEODET/KÚ Žilina 31.01.2011 17.08.2011 18.08.2011
108/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Poľnohospodárske družstvo GADER Blatnica 11.08.2011 19.08.2011 20.08.2011
súborov údajov z AIS GKK
Dodatok č.19 k zmluve č. R-47/1996 ROEP k.ú. Okoličné, Sv. Štefan Ing. Ivan Vrlík/KÚ Žilina 29.07.2011 19.08.2011 20.08.2011
96/2011 Zmluva o dielo ROEP k.ú. Pokrývač GEODÉZIA Žilina a.s/KÚ Žilina 17.08.2011 19.08.2011 20.08.2011
97/2011 Zmluva o dielo ROEP k.ú. Osádka GEODÉZIA Žilina a.s/KÚ Žilina 17.08.2011 19.08.2011 20.08.2011
113/2011 Prevod správy hnuteľného MŠ ÚGKK SR Bratislava/KÚ Žilina 24.08.2011 25.08.2011 26.08.2011
103/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Zabiedovo 10.08.2011 26.08.2011 27.08.2011
súborov údajov z AIS GKK
September 2011
109/2011 skenovaná Nájom nebytových priestorov - SK Námestovo KÚ Žilina/Ing. M.Matušák 25.08.2011 05.09.2011 06.09.2011
109/2011 Nájom nebytových priestorov - SK Námestovo KÚ Žilina/Ing. M.Matušák 25.08.2011 05.09.2011 06.09.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 141/2010 - skenovaný ROEP k.ú. Čremošné GEODET+TT -združenie/KÚ Žilina 30.05.2011 05.09.2011 06.09.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 141/2010 ROEP k.ú. Čremošné GEODET+TT -združenie/KÚ Žilina 30.05.2011 05.09.2011 06.09.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 142/2010 - skenovaný ROEP k.ú. Konská ORNTH spol. s.r.o./KÚ Žilina 01.06.2011 05.09.2011 06.09.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 142/2010 ROEP k.ú. Konská ORNTH spol. s.r.o./KÚ Žilina 01.06.2011 05.09.2011 06.09.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 145/2010 - skenovaný ROEP k.ú. Kamenná Poruba GEODET ZDRUŽENIE, Žilina/KÚ Žilina 01.06.2011 05.09.2011 06.09.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 145/2010 ROEP k.ú. Kamenná Poruba GEODET ZDRUŽENIE, Žilina/KÚ Žilina 01.06.2011 05.09.2011 06.09.2011
90/2011 skenovaná Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Raková 25.07.2011 05.09.2011 06.09.2011
súborov údajov z AIS GKK
90/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Raková 25.07.2011 05.09.2011 06.09.2011
súborov údajov z AIS GKK
107/2011 skenovaná Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Vavrišovo 22.08.2011 05.09.2011 06.09.2011
súborov údajov z AIS GKK
107/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Vavrišovo 22.08.2011 05.09.2011 06.09.2011
súborov údajov z AIS GKK
102/2011 skenovaná Zmluva o dielo ROEP k.ú. Rudno GEODET spol. s r.o./KÚ Žilina 25.08.2011 06.09.2011 07.09.2011
102/2011 Zmluva o dielo ROEP k.ú. Rudno GEODET spol. s r.o./KÚ Žilina 25.08.2011 06.09.2011 07.09.2011
100/2011 skenovaná Zmluva o dielo ROEP k.ú. Slovenské Pravno Perigeum Team spol. s r.o./KÚ Žilina 25.08.2011 06.09.2011 07.09.2011
100/2011 Zmluva o dielo ROEP k.ú. Slovenské Pravno Perigeum Team spol. s r.o./KÚ Žilina 25.08.2011 06.09.2011 07.09.2011
95/2011 skenovaná Zmluva o dielo ROEP k.ú. Lazany GEPOS s.r.o./KÚ Žilina 26.08.2011 06.09.2011 07.09.2011
95/2011 Zmluva o dielo ROEP k.ú. Lazany GEPOS s.r.o./KÚ Žilina 26.08.2011 06.09.2011 07.09.2011
99/2011 skenovaná Zmluva o dielo ROEP k.ú. Trebostovo GEPOS s.r.o./KÚ Žilina 26.08.2011 06.09.2011 07.09.2011
99/2011 Zmluva o dielo ROEP k.ú. Trebostovo GEPOS s.r.o./KÚ Žilina 26.08.2011 06.09.2011 07.09.2011
98/2011 skenovaná Zmluva o dielo ROEP k.ú. Príbovce GEPOS s.r.o./KÚ Žilina 26.08.2011 06.09.2011 07.09.2011
98/2011 Zmluva o dielo ROEP k.ú. Príbovce GEPOS s.r.o./KÚ Žilina 26.08.2011 06.09.2011 07.09.2011
101/2011 skenovaná Zmluva o dielo ROEP k.ú. Malá Čierna GEPOS s.r.o./KÚ Žilina 26.08.2011 06.09.2011 07.09.2011
101/2011 Zmluva o dielo ROEP k.ú. Malá Čierna GEPOS s.r.o./KÚ Žilina 26.08.2011 06.09.2011 07.09.2011
93/2011 skenovaná Zmluva o dielo ROEP k.ú. Horný Kalník AGROPROJEKT spol. s r.o./KÚ Žilina 25.08.2011 06.09.2011 07.09.2011
93/2011 Zmluva o dielo ROEP k.ú. Horný Kalník AGROPROJEKT spol. s r.o./KÚ Žilina 25.08.2011 06.09.2011 07.09.2011
94/2011 skenovaná Zmluva o dielo ROEP k.ú. Košťany nad Turcom AGROPROJEKT spol. s r.o./KÚ Žilina 25.08.2011 06.09.2011 07.09.2011
94/2011 Zmluva o dielo ROEP k.ú. Košťany nad Turcom AGROPROJEKT spol. s r.o./KÚ Žilina 25.08.2011 06.09.2011 07.09.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 127/2010 - skenovaný ROEP k.ú. Dlhá nad Oravou GEODET Gremium, s.r.o./KÚ Žilina 16.06.2011 06.09.2011 07.09.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 127/2010 ROEP k.ú. Dlhá nad Oravou GEODET Gremium, s.r.o./KÚ Žilina 16.06.2011 06.09.2011 07.09.2011
Dodatok č.12 k zmluve č. 105/2006 - skenovaný ROEP k.ú. Medvedie pri Tvrdošíne GEOMAL s.r.o./KÚ Žilina 30.06.2011 06.09.2011 07.09.2011
Dodatok č.12 k zmluve č. 105/2006 ROEP k.ú. Medvedie pri Tvrdošíne GEOMAL s.r.o./KÚ Žilina 30.06.2011 06.09.2011 07.09.2011
Dodatok č.26 k zmluve č. R-42/1996 - skenovaný ROEP k.ú. Trstená GEOMAL s.r.o./KÚ Žilina 31.05.2011 06.09.2011 07.09.2011
Dodatok č.26 k zmluve č. R-42/1996 ROEP k.ú. Trstená GEOMAL s.r.o./KÚ Žilina 31.05.2011 06.09.2011 07.09.2011
Dodatok č.03 k zmluve č. 02/002027_skenovaný Zabezpečenie poskytovania stravovania za stravný lístok v hodnote 3,80€ DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o./KÚ Žilina 30.08.2011 08.09.2011 09.09.2011
Dodatok č.03 k zmluve č. 02/002027 Zabezpečenie poskytovania stravovania za stravný lístok v hodnote 3,80€ DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o./KÚ Žilina 30.08.2011 08.09.2011 09.09.2011
80/2011 skenovaná Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Vasiľov 30.08.2011 09.09.2011 10.09.2011
súborov údajov z AIS GKK
80/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Vasiľov 30.08.2011 09.09.2011 10.09.2011
súborov údajov z AIS GKK
Dodatok č.15 k zmluve č. 35/1998 - skenovaný ROEP k.ú. Horný Hričov ORNTH spol. s.r.o./KÚ Žilina 29.07.2011 09.09.2011 10.09.2011
Dodatok č.15 k zmluve č. 35/1998 ROEP k.ú. Horný Hričov ORNTH spol. s.r.o./KÚ Žilina 29.07.2011 09.09.2011 10.09.2011
112/2011 skenovaná Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Hruštín 06.09.2011 20.09.2011 21.09.2011
112/2011 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Obec Hruštín 06.09.2011 20.09.2011 21.09.2011
117/2011 skenovaná Zmluva o poskytovaní 08.09.2011 20.09.2011 21.09.2011
117/2011 súborov údajov z AIS GKK 08.09.2011 20.09.2011 21.09.2011
118/2011 skenovaná Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Družstvo Brezová, Žilina-Bytčica 20.09.2011 21.09.2011 22.09.2011
súborov údajov z AIS GKK
118/2011 Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Družstvo Brezová, Žilina-Bytčica 20.09.2011 21.09.2011 22.09.2011
súborov údajov z AIS GKK
Dodatok č.22 k zmluve č. R-111-14/1996 - skenovaný ROEP k.ú. Martin GEODÉZIA Žilina a.s./KÚ Žilina 12.07.2011 22.09.2011 23.09.2011
Dodatok č.22 k zmluve č. R-111-14/1996 ROEP k.ú. Martin GEODÉZIA Žilina a.s./KÚ Žilina 12.07.2011 22.09.2011 23.09.2011
79/2011 skenovaná Nájom nebytových priestorov - KÚ Žilina KÚ Žilina/Ing. M.Forbak 12.09.2011 30.09.2011 01.10.2011
79/2011 Nájom nebytových priestorov KÚ Žilina KÚ Žilina/Ing. M.Forbak 12.09.2011 30.09.2011 01.10.2011
7/2011 skenovaná Nájom nebytových priestorov - SK Tvrdošín KÚ Žilina/VÚB Bratislava 12.09.2011 30.09.2011 01.10.2011
7/2011 Nájom nebytových priestorov - SK Tvrdošín KÚ Žilina/VÚB Bratislava 12.09.2011 30.09.2011 01.10.2011
125/2011 skenovaná Servisná zmluva KÚ Žilina/GZ REAL P.Bystrica,MC SERVIS Rajec 23.09.2011 30.09.2011 01.10.2011
125/2011 Servisná zmluva KÚ Žilina/GZ REAL P.Bystrica,MC SERVIS Rajec 23.09.2011 30.09.2011 01.10.2011
126/2011 skenovaná Servisná zmluva KÚ Žilina/GZ REAL P.Bystrica,Ľ.Zarevúcky EKOTHERM L.M. 16.09.2011 30.09.2011 01.10.2011
126/2011 Servisná zmluva KÚ Žilina/GZ REAL P.Bystrica,Ľ.Zarevúcky EKOTHERM L.M. 16.09.2011 30.09.2011 01.10.2011
Október 2011
75/2011 skenovaná Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Poľnohospodárske družstvo Dolný Kubín 30.09.2011 04.10.2011 05.10.2011
75/2011 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Poľnohospodárske družstvo Dolný Kubín 30.09.2011 04.10.2011 05.10.2011
120/2011 skenovaná Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Poľnohospodárske družstvo "SNP" v Sklabini 30.09.2011 04.10.2011 05.10.2011
120/2011 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Poľnohospodárske družstvo "SNP" v Sklabini 30.09.2011 04.10.2011 05.10.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 123/2010 - skenovaný ROEP k.ú. Medzihradné DIBDIAKGEO s.r.o./KÚ Žilina 31.08.2011 06.10.2011 07.10.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 123/2010 ROEP k.ú. Medzihradné DIBDIAKGEO s.r.o./KÚ Žilina 31.08.2011 06.10.2011 07.10.2011
123/2011_skenovaná Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Hričovské Podhradie 20.09.2011 07.10.2011 08.10.2011
123/2011 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Obec Hričovské Podhradie 20.09.2011 07.10.2011 08.10.2011
124/2011_skenovaná Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/SVS - inžiniering, s.r.o. Žilina 06.10.2011 07.10.2011 08.10.2011
124/2011 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/SVS - inžiniering, s.r.o. Žilina 06.10.2011 07.10.2011 08.10.2011
129/2011_skenovaná Spol. správanehn. majetku zapísaného na LV 8338, k.ú. KNMč. MiPE-PLAST, s.r.o. Varín/KÚ Žilina 02.08.2011 11.10.2011 12.10.2011
129/2011 Spol. správanehn. majetku zapísaného na LV 8338, k.ú. KNMč. MiPE-PLAST, s.r.o. Varín/KÚ Žilina 02.08.2011 11.10.2011 12.10.2011
130/2011_skenovaná Poskytovanie služieb MiPE-PLAST, s.r.o. Varín/KÚ Žilina 02.08.2011 11.10.2011 12.10.2011
130/2011 Poskytovanie služieb MiPE-PLAST, s.r.o. Varín/KÚ Žilina 02.08.2011 11.10.2011 12.10.2011
40/2011_skenovaná Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Ďurčiná 14.03.2011 18.10.2011 19.10.2011
40/2011 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Obec Ďurčiná 14.03.2011 18.10.2011 19.10.2011
Dodatok č.6 k zmluve č. 16/2009_skenovaný Dodatok k zmluve o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Zuberec 11.10.2011 18.10.2011 19.10.2011
Dodatok č.6 k zmluve č. 16/2009 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Obec Zuberec 11.10.2011 18.10.2011 19.10.2011
119/2011_skenovaná Prevod správy prebyt. hnuteľn. MŠ ÚGKK SR Bratislava/KÚ Žilina 31.08.2011 19.10.2011 20.10.2011
119/2011 Prevod správy prebyt. hnuteľn. MŠ ÚGKK SR Bratislava/KÚ Žilina 31.08.2011 19.10.2011 20.10.2011
Dodatok č.2 k zmluve č. 16/2004_skenovaný Dotatok k zmluve o údržbe komplexu budov OVBD D.Kubín/KÚ Žilina 12.10.2011 19.10.2011 20.10.2011
Dodatok č.2 k zmluve č. 16/2004 Dotatok k zmluve o údržbe komplexu budov OVBD D.Kubín/KÚ Žilina 12.10.2011 19.10.2011 20.10.2011
121/2011_skenovaná Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Poľnohospodárske družstvo Trsteník, Trstená 12.10.2011 19.10.2011 20.10.2011
121/2011 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Poľnohospodárske družstvo Trsteník, Trstená 12.10.2011 19.10.2011 20.10.2011
Dodatok č.2 k zmluve č. 152/2010_skenovaný ROEP k.ú. Turčiansky Peter GEODÉZIA Žilina a.s./KÚ Žilina 01.07.2011 20.10.2011 21.10.2011
Dodatok č.2 k zmluve č. 152/2010 ROEP k.ú. Turčiansky Peter GEODÉZIA Žilina a.s./KÚ Žilina 01.07.2011 20.10.2011 21.10.2011
Dodatok č.5 k zmluve č. 59/2008_skenovaný ROEP k.ú. Podhorie AGROPROJEKT spol. s r.o./KÚ Žilina 11.10.2011 20.10.2011 21.10.2011
Dodatok č.5 k zmluve č. 59/2008 ROEP k.ú. Podhorie AGROPROJEKT spol. s r.o./KÚ Žilina 11.10.2011 20.10.2011 21.10.2011
Dodatok č.5 k zmluve č. 57/2008_skenovaný ROEP k.ú. Brezany AGROPROJEKT spol. s r.o./KÚ Žilina 28.09.2011 20.10.2011 21.10.2011
Dodatok č.5 k zmluve č. 57/2008 ROEP k.ú. Brezany AGROPROJEKT spol. s r.o./KÚ Žilina 28.09.2011 20.10.2011 21.10.2011
Dodatok č.3 k zmluve č. 128/2010_skenovaný ROEP k.ú. Kubínska Hoľa GEODET Gremium, s.r.o./KÚ Žilina 28.07.2011 20.10.2011 21.10.2011
Dodatok č.3 k zmluve č. 128/2010 ROEP k.ú. Kubínska Hoľa GEODET Gremium, s.r.o./KÚ Žilina 28.07.2011 20.10.2011 21.10.2011
Dodatok č.3 k zmluve č. 130/2010_skenovaný ROEP k.ú. Srňacie GEODET Gremium, s.r.o./KÚ Žilina 31.08.2011 20.10.2011 21.10.2011
Dodatok č.3 k zmluve č. 130/2010 ROEP k.ú. Srňacie GEODET Gremium, s.r.o./KÚ Žilina 31.08.2011 20.10.2011 21.10.2011
Dodatok č.2 k zmluve č. 129/2010_skenovaný ROEP k.ú. Revišné GEODET Gremium, s.r.o./KÚ Žilina 20.09.2011 20.10.2011 21.10.2011
Dodatok č.2 k zmluve č. 129/2010_ ROEP k.ú. Revišné GEODET Gremium, s.r.o./KÚ Žilina 20.09.2011 20.10.2011 21.10.2011
Dodatok č.4 k zmluve č. 67/2008_skenovaný ROEP k.ú. Turčianske Teplice AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o./KÚ Žilina 06.10.2011 21.10.2011 22.10.2011
Dodatok č.4 k zmluve č. 67/2008 ROEP k.ú. Turčianske Teplice AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o./KÚ Žilina 06.10.2011 21.10.2011 22.10.2011
Dodatok č.8 k zmluve č. 107/2006_skenovaný ROEP k.ú. Mojšova Lúčka AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o./KÚ Žilina 28.09.2011 21.10.2011 22.10.2011
Dodatok č.8 k zmluve č. 107/2006 ROEP k.ú. Mojšova Lúčka AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o./KÚ Žilina 28.09.2011 21.10.2011 22.10.2011
104/2011_skenovaná Spôsob úhrad za služby a energie SK Čadca KÚ Žilina/GZ REAL, a.s. P.Bystrica 18.10.2011 21.10.2011 22.10.2011
104/2011 Spôsob úhrad za služby a energie SK Čadca KÚ Žilina/GZ REAL, a.s. P.Bystrica 18.10.2011 21.10.2011 22.10.2011
105/2011_skenovaná Spôsob úhrad za služby a energie SK Martin KÚ Žilina/GZ REAL, a.s. P.Bystrica 18.10.2011 21.10.2011 22.10.2011
105/2011 Spôsob úhrad za služby a energie SK Martin KÚ Žilina/GZ REAL, a.s. P.Bystrica 18.10.2011 21.10.2011 22.10.2011
114/2011_skenovaná Spôsob úhrad za služby a energie SK D.Kubín KÚ Žilina/GZ REAL, a.s. P.Bystrica 18.10.2011 21.10.2011 22.10.2011
114/2011 Spôsob úhrad za služby a energie SK D.Kubín KÚ Žilina/GZ REAL, a.s. P.Bystrica 18.10.2011 21.10.2011 22.10.2011
131/2011_skenovaná Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Spoločenstvo bývalých urbárnikov obce Hubová, Hubová 17.10.2011 27.10.2011 28.10.2011
131/2011 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Spoločenstvo bývalých urbárnikov obce Hubová, Hubová 17.10.2011 27.10.2011 28.10.2011
134/2011_skenovaná Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Predmier 24.10.2011 27.10.2011 28.10.2011
134/2011 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Obec Predmier 24.10.2011 27.10.2011 28.10.2011
Dodatok č.15 k zmluve č. 22/1998_skenovaný ROEP k.ú. Priekopa Ing. Eva Jadroňová Geodetická kancelária/KÚ Žilina 28.09.2011 28.10.2011 29.10.2011
Dodatok č.15 k zmluve č. 22/1998 ROEP k.ú. Priekopa Ing. Eva Jadroňová Geodetická kancelária/KÚ Žilina 28.09.2011 28.10.2011 29.10.2011
´November 2011
Dodatok č.2 k zmluve č. 132/2010_skenovaný ROEP k.ú. Valentová PIPS s.r.o./KÚ Žilina 12.10.2011 02.11.2011 03.11.2011
Dodatok č.2 k zmluve č. 132/2010 ROEP k.ú. Valentová PIPS s.r.o./KÚ Žilina 12.10.2011 02.11.2011 03.11.2011
Dodatok č.4 k zmluve č. 61/2008_skenovaný ROEP k.ú. Setechov PIPS s.r.o./KÚ Žilina 28.09.2011 02.11.2011 03.11.2011
Dodatok č.4 k zmluve č. 61/2008 ROEP k.ú. Setechov PIPS s.r.o./KÚ Žilina 28.09.2011 02.11.2011 03.11.2011
Dodatok č.14 k zmluve č. 25/1998_skenovaný ROEP k.ú. Lokca PIPS s.r.o./KÚ Žilina 24.10.2011 02.11.2011 03.11.2011
Dodatok č.14 k zmluve č. 25/1998 ROEP k.ú. Lokca PIPS s.r.o./KÚ Žilina 24.10.2011 02.11.2011 03.11.2011
Dodatok č.2 k zmluve č. 150/2010_skenovaný ROEP k.ú. Benice GEODÉZIA Žilina a.s./KÚ Žilina 31.08.2011 02.11.2011 03.11.2011
Dodatok č.2 k zmluve č. 150/2010 ROEP k.ú. Benice GEODÉZIA Žilina a.s./KÚ Žilina 31.08.2011 02.11.2011 03.11.2011
Dodatok č.3 k zmluve č. 48/2009_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Mesto Bytča 17.01.2011 03.11.2011 04.11.2011
Dodatok č.3 k zmluve č. 48/2009 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Mesto Bytča 17.01.2011 03.11.2011 04.11.2011
Dodatok č.3 k zmluve č. 24/2009_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Mesto Obec Veľké Rovné 18.01.2011 03.11.2011 04.11.2011
Dodatok č.3 k zmluve č. 24/2009 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Mesto Obec Veľké Rovné 18.01.2011 03.11.2011 04.11.2011
Dodatok č.2 k zmluve č. 33/2009_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Mesto Obec Súľov - Hradná 07.02.2011 03.11.2011 04.11.2011
Dodatok č.2 k zmluve č. 33/2009 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Mesto Obec Súľov - Hradná 07.02.2011 03.11.2011 04.11.2011
Dodatok č.2 k zmluve č. 23/2009_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Štiavnik 18.02.2011 03.11.2011 04.11.2011
Dodatok č.2 k zmluve č. 23/2009 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Obec Štiavnik 18.02.2011 03.11.2011 04.11.2011
Dodatok č.2 k zmluve č. 17/2009_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Podhradie 02.02.2011 03.11.2011 04.11.2011
Dodatok č.2 k zmluve č. 17/2009 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Obec Podhradie 02.02.2011 03.11.2011 04.11.2011
Dodatok č.2 k zmluve č. 29/2009_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Jasenové 21.01.2011 03.11.2011 04.11.2011
Dodatok č.2 k zmluve č. 29/2009 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Obec Jasenové 21.01.2011 03.11.2011 04.11.2011
Dodatok č.2 k zmluve č. 30/2009_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Kľače 21.01.2011 03.11.2011 04.11.2011
Dodatok č.2 k zmluve č. 30/2009 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Obec Kľače 21.01.2011 03.11.2011 04.11.2011
Dodatok č.2 k zmluve č. 26/2009_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Zbyňov 21.01.2011 03.11.2011 04.11.2011
Dodatok č.2 k zmluve č. 26/2009 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Obec Zbyňov 21.01.2011 03.11.2011 04.11.2011
Dodatok č.2 k zmluve č. 74/2009_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Lysica 26.01.2011 03.11.2011 04.11.2011
Dodatok č.2 k zmluve č. 74/2009 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Obec Lysica 26.01.2011 03.11.2011 04.11.2011
Dodatok č.2 k zmluve č. 27/2009_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Malá Čierna 07.03.2011 03.11.2011 04.11.2011
Dodatok č.2 k zmluve č. 27/2009 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Obec Malá Čierna 07.03.2011 03.11.2011 04.11.2011
Dodatok č.9 k zmluve č. 109/2009_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Mesto Žilina 25.02.2011 03.11.2011 04.11.2011
Dodatok č.9 k zmluve č. 109/2009 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Mesto Žilina 25.02.2011 03.11.2011 04.11.2011
Dodatok č.10 k zmluve č. 109/2009_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Mesto Žilina 12.05.2011 03.11.2011 04.11.2011
Dodatok č.10 k zmluve č. 109/2009 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Mesto Žilina 12.05.2011 03.11.2011 04.11.2011
Dodatok č.11 k zmluve č. 109/2009_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Mesto Žilina 14.07.2011 03.11.2011 04.11.2011
Dodatok č.11 k zmluve č. 109/2009 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Mesto Žilina 14.07.2011 03.11.2011 04.11.2011
Dodatok č.2 k zmluve č. 184/2009_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Zázrivá 08.02.2011 03.11.2011 04.11.2011
Dodatok č.2 k zmluve č. 184/2009 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Obec Zázrivá 08.02.2011 03.11.2011 04.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 83/2010_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/TaxLes-RTS, s.r.o. Nitra 07.02.2011 03.11.2011 04.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 83/2010 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/TaxLes-RTS, s.r.o. Nitra 07.02.2011 03.11.2011 04.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 47/2010_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Hlboké nad Váhom 10.02.2011 03.11.2011 04.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 47/2010 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Obec Hlboké nad Váhom 10.02.2011 03.11.2011 04.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 90/2010_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Jablonové 11.03.2011 03.11.2011 04.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 90/2010 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Obec Jablonové 11.03.2011 03.11.2011 04.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 56/2010_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Slovenská lesnícka spoločnosť Banská Bystrica 13.01.2011 03.11.2011 04.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 56/2010 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Slovenská lesnícka spoločnosť Banská Bystrica 13.01.2011 03.11.2011 04.11.2011
37/2011_skenovaná Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/CORA GEO, s.r.o. 04.03.2011 03.11.2011 04.11.2011
37/2011 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/CORA GEO, s.r.o. 04.03.2011 03.11.2011 04.11.2011
111/2011_skenovaná Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Roľnícke družstvo Krásna Hôrka, Tvrdošín 06.09.2011 03.11.2011 04.11.2011
111/2011 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Roľnícke družstvo Krásna Hôrka, Tvrdošín 06.09.2011 03.11.2011 04.11.2011
132/2011_skenovaná Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Roľnícke družstvo Liptovská Kokava 24.10.2011 03.11.2011 04.11.2011
132/2011 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Roľnícke družstvo Liptovská Kokava 24.10.2011 03.11.2011 04.11.2011
137/2011_skenovaná Spôsob úhrad za sl. a energie - SK Ružomberok KÚ Žilina/KR PZ Žilina 02.11.2011 09.11.2011 10.11.2011
137/2011 Spôsob úhrad za sl. a energie - SK Ružomberok KÚ Žilina/KR PZ Žilina 02.11.2011 09.11.2011 10.11.2011
Dodatok č.3 k zmluve č. 11/2002_skenovaný Spôsob úhrad za sl. a energie - SK Dolný Kubín KÚ Žilina/Ing. Kupčulák 21.10.2011 09.11.2011 10.11.2011
Dodatok č.3 k zmluve č. 11/2002 Spôsob úhrad za sl. a energie - SK Dolný Kubín KÚ Žilina/Ing. Kupčulák 21.10.2011 09.11.2011 10.11.2011
Dodatok č.3 k zmluve č. 13/2002_skenovaný Spôsob úhrad za sl. a energie - SK Dolný Kubín KÚ Žilina/Ing. Pniak 21.10.2011 09.11.2011 10.11.2011
Dodatok č.3 k zmluve č. 13/2002 Spôsob úhrad za sl. a energie - SK Dolný Kubín KÚ Žilina/Ing. Pniak 21.10.2011 09.11.2011 10.11.2011
Dodatok č.3 k zmluve č. 10/2002_skenovaný Spôsob úhrad za sl. a energie - SK Dolný Kubín KÚ Žilina/Ing. Preťo 21.10.2011 09.11.2011 10.11.2011
Dodatok č.3 k zmluve č. 10/2002 Spôsob úhrad za sl. a energie - SK Dolný Kubín KÚ Žilina/Ing. Preťo 21.10.2011 09.11.2011 10.11.2011
Dodatok č.3 k zmluve č. 14/2002_skenovaný Spôsob úhrad za sl. a energie - SK Dolný Kubín KÚ Žilina/Farská 21.10.2011 09.11.2011 10.11.2011
Dodatok č.3 k zmluve č. 14/2002 Spôsob úhrad za sl. a energie - SK Dolný Kubín KÚ Žilina/Farská 21.10.2011 09.11.2011 10.11.2011
Dodatok č.7 k zmluve č. 4/2008_skenovaný ROEP k.ú. Hvozdnica Ing. Milan Kubáň GEOMETRA/KÚ Žilina 24.10.2011 09.11.2011 10.11.2011
Dodatok č.7 k zmluve č. 4/2008 ROEP k.ú. Hvozdnica Ing. Milan Kubáň GEOMETRA/KÚ Žilina 24.10.2011 09.11.2011 10.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 121/2010_skenovaný ROEP k.ú. Dolný Kubín Jozef Dibdiak SKIJUD/KÚ Žilina 05.09.2011 09.11.2011 10.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 121/2010 ROEP k.ú. Dolný Kubín Jozef Dibdiak SKIJUD/KÚ Žilina 05.09.2011 09.11.2011 10.11.2011
Dodatok č.19 k zmluve č. 30/1998_skenovaný ROEP k.ú. Žilina Ing. Ján Lapin/KÚ Žilina 29.06.2011 09.11.2011 10.11.2011
Dodatok č.19 k zmluve č. 30/1998 ROEP k.ú. Žilina Ing. Ján Lapin/KÚ Žilina 29.06.2011 09.11.2011 10.11.2011
Dodatok č.20 k zmluve č. 30/1998_skenovaný ROEP k.ú. Žilina Ing. Ján Lapin/KÚ Žilina 04.11.2011 09.11.2011 10.11.2011
Dodatok č.20 k zmluve č. 30/1998 ROEP k.ú. Žilina Ing. Ján Lapin/KÚ Žilina 04.11.2011 09.11.2011 10.11.2011
Dodatok č.24 k zmluve č. R-89/1996_skenovaný ROEP k.ú. Brodno AGROPROJEKT Nitra s.r.o./KÚ Žilina 29.07.2011 09.11.2011 10.11.2011
Dodatok č.24 k zmluve č. R-89/1996 ROEP k.ú. Brodno AGROPROJEKT Nitra s.r.o./KÚ Žilina 29.07.2011 09.11.2011 10.11.2011
144/2011_skenovaná Výpožička nebytových priestorov KR HaZZ Žilina/KÚ Žilina 19.10.2011 10.11.2011 11.11.2011
144/2011 Výpožička nebytových priestorov KR HaZZ Žilina/KÚ Žilina 19.10.2011 10.11.2011 11.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 60/2010_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Slovenská lesnícka spoločnosť Banská Bystrica 13.01.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 60/2010 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Slovenská lesnícka spoločnosť Banská Bystrica 13.01.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 82/2010_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Ťapešovo 20.01.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 82/2010 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Obec Ťapešovo 20.01.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.2 k zmluve č. 82/2010_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Ťapešovo 09.05.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.2 k zmluve č. 82/2010 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Obec Ťapešovo 09.05.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 3/2010_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Ivachnová 11.01.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 3/2010 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Obec Ivachnová 11.01.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.2 k zmluve č. 27/2010_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Bešeňová 18.01.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.2 k zmluve č. 27/2010 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Obec Bešeňová 18.01.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 58/2010_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Slovenská lesnícka spoločnosť Banská Bystrica 13.01.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 58/2010 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Slovenská lesnícka spoločnosť Banská Bystrica 13.01.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 226/2010_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Oravská Jasenica 02.02.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 226/2010 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Obec Oravská Jasenica 02.02.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 1/2010_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Komjatná 28.02.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 1/2010 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Komjatná 28.02.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 33/2010_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Liesek 20.01.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 33/2010 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Liesek 20.01.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 4/2010_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Tvrdošín 04.02.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 4/2010 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Tvrdošín 04.02.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.2 k zmluve č. 6/2010_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Varín 27.01.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.2 k zmluve č. 6/2010 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Varín 27.01.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 7/2010_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Gbeľany 15.02.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 7/2010 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Gbeľany 15.02.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 10/2010_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Nededza 21.01.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 10/2010 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Nededza 21.01.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 21/2010_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Trstená 07.01.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 21/2010 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Trstená 07.01.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 25/2010_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Turie 18.01.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 25/2010 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Turie 18.01.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 26/2010_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Horná Štubňa 18.01.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 26/2010 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Obec Horná Štubňa 18.01.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 40/2010_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Horný Hričov 31.01.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 40/2010 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Obec Horný Hričov 31.01.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 41/2010_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Dubové 31.01.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 41/2010 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Obec Dubové 31.01.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 63/2010_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Brezany 25.01.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 63/2010 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Obec Brezany 25.01.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 65/2010_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Kunerad 31.01.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 65/2010 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Obec Kunerad 31.01.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 64/2010_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Bodorová 24.01.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 64/2010 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Obec Bodorová 24.01.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 66/2010_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Háj 15.03.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 66/2010 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Obec Háj 15.03.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 67/2010_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Smrečany 01.04.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 67/2010 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Obec Smrečany 01.04.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 68/2010_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Urbársky spolumajitelia, poz. spol. Štefanov nad Oravou 24.01.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 68/2010 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Urbársky spolumajitelia, poz. spol. Štefanov nad Oravou 24.01.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 78/2010_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Kráľova Lehota 20.04.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 78/2010 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Obec Kráľova Lehota 20.04.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 84/2010_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/TaxLes-RTS, s.r.o Nitra 07.02.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 84/2010 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/TaxLes-RTS, s.r.o Nitra 07.02.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.2 k zmluve č. 84/2010_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/TaxLes-RTS, s.r.o Nitra 25.03.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.2 k zmluve č. 84/2010 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/TaxLes-RTS, s.r.o Nitra 25.03.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 89/2010_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Stráža 04.03.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 89/2010 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Obec Stráža 04.03.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 99/2010_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Lietavská Lúčka 11.02.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 99/2010 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Obec Lietavská Lúčka 11.02.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 101/2010_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Malý Čepčín 31.01.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 101/2010 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Obec Malý Čepčín 31.01.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 108/2010_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Slovenská lesnícka spoločnosť Banská bystrica 13.01.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 108/2010 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Slovenská lesnícka spoločnosť Banská bystrica 13.01.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 170/2010_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Habovka 07.02.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 170/2010 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Obec Habovka 07.02.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 173/2010_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Divinka 26.01.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 173/2010 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Obec Divinka 26.01.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 175/2010_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Štefanov nad Oravou 07.02.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 175/2010 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Obec Štefanov nad Oravou 07.02.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 178/2010_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Mojš 26.01.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 178/2010 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Obec Mojš 26.01.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 208/2010_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Rabča 18.01.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 208/2010 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Obec Rabča 18.01.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 235/2010_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Oravské Veselé 28.02.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 235/2010 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Obec Oravské Veselé 28.02.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 256/2010_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Čadca 06.07.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 256/2010 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Obec Čadca 06.07.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 258/2010_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Turčianske Teplice 08.02.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 258/2010 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Obec Turčianske Teplice 08.02.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 81/2010_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Višňové 10.01.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 81/2010 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Obec Višňové 10.01.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 32/2010_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Sihelné 03.02.2011 11.11.2011 12.11.2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 32/2010 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Obec Sihelné 03.02.2011 11.11.2011 12.11.2011
140/2011_skenovaná Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Rakovo 31.10.2011 16.11.2011 17.11.2011
140/2011 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Obec Rakovo 31.10.2011 16.11.2011 17.11.2011
122/2011_skenovaná Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Liptovský Trnovec 12.10.2011 16.11.2011 17.11.2011
122/2011 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Obec Liptovský Trnovec 12.10.2011 16.11.2011 17.11.2011
Dodatok č.5 k zmluve č. 168/2009_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Krajský pozemkový úrad v Žiline 04.11.2011 16.11.2011 17.11.2011
Dodatok č.5 k zmluve č. 168/2009 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Krajský pozemkový úrad v Žiline 04.11.2011 16.11.2011 17.11.2011
Dodatok č.5 k zmluve č. 167/2009_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Krajský pozemkový úrad v Žiline 04.11.2011 16.11.2011 17.11.2011
Dodatok č.5 k zmluve č. 167/2009 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Krajský pozemkový úrad v Žiline 04.11.2011 16.11.2011 17.11.2011
Dodatok č.3 k zmluve č. 184/2009_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Zázrivá 25.10.2011 16.11.2011 17.11.2011
Dodatok č.3 k zmluve č. 184/2009 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Obec Zázrivá 25.10.2011 16.11.2011 17.11.2011
Dodatok č.12 k zmluve č. 109/2009_skenovaný Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Mesto Žilina 18.11.2011 24.11.2011 25.11.2011
Dodatok č.12 k zmluve č. 109/2009 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Mesto Žilina 18.11.2011 24.11.2011 25.11.2011
146/2011_skenovaná Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Oravská Jasenica 21.11.2011 28.11.2011 29.11.2011
146/2011 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Obec Oravská Jasenica 21.11.2011 28.11.2011 29.11.2011
147/2011_skenovaná Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Komjatná 16.11.2011 28.11.2011 29.11.2011
147/2011 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Obec Komjatná 16.11.2011 28.11.2011 29.11.2011
141/2011_skenovaná Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/KAGEOD s.r.o. Zvolen 21.11.2011 29.11.2011 30.11.2011
141/2011 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/KAGEOD s.r.o. Zvolen 21.11.2011 29.11.2011 30.11.2011
142/2011_skenovaná Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/KAGEOD s.r.o. Zvolen 21.11.2011 29.11.2011 30.11.2011
142/2011 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/KAGEOD s.r.o. Zvolen 21.11.2011 29.11.2011 30.11.2011
December 2011 30.11.2011
145/2011_skenovaná Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/AGRA-Váh, s.r.o. Varín 28.11.2011 07.12.2011 08.12.2011
145/2011 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/AGRA-Váh, s.r.o. Varín 28.11.2011 07.12.2011 08.12.2011
148/2011_skenovaná Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole, Liptovská Sielnica 28.11.2011 07.12.2011 08.12.2011
148/2011 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole, Liptovská Sielnica 28.11.2011 07.12.2011 08.12.2011
149/2011_skenovaná Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Zubrohlava 28.11.2011 07.12.2011 08.12.2011
149/2011 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Zubrohlava 28.11.2011 07.12.2011 08.12.2011
Dodatok č.23 k zmluve č. R-82/1996_skenovaný ROEP k.ú. Strečno SLOVGEO s.r.o./KÚ Žilina 11.11.2011 12.12.2011 13.12.2011
Dodatok č.23 k zmluve č. R-82/1996 ROEP k.ú. Strečno SLOVGEO s.r.o./KÚ Žilina 11.11.2011 12.12.2011 13.12.2011
Dodatok č.16 k zmluve č. 22/1998_skenovaný ROEP k.ú. Priekopa Ing. Eva Jadroňová/KÚ Žilina 25.11.2011 12.12.2011 13.12.2011
Dodatok č.16 k zmluve č. 22/1998 ROEP k.ú. Priekopa Ing. Eva Jadroňová/KÚ Žilina 25.11.2011 12.12.2011 13.12.2011
Dodatok č.10 k zmluve č. 118/2006_skenovaný ROEP k.ú. Štiavnik AGROCONS Banská Bystrica s.r.o./KÚ Žilina 25.11.2011 12.12.2011 13.12.2011
Dodatok č.10 k zmluve č. 118/2006 ROEP k.ú. Štiavnik AGROCONS Banská Bystrica s.r.o./KÚ Žilina 25.11.2011 12.12.2011 13.12.2011
Dodatok č.5 k zmluve č. 61/2008_skenovaný ROEP k.ú. Setechov PIPS s.r.o./KÚ Žilina 02.11.2011 12.12.2011 13.12.2011
Dodatok č.5 k zmluve č. 61/2008 ROEP k.ú. Setechov PIPS s.r.o./KÚ Žilina 02.11.2011 12.12.2011 13.12.2011
Dodatok č.2 k zmluve č. 151/2010_skenovaný ROEP k.ú. Bystrička GEODÉZIA Žilina a.s./KÚ Žilina 03.11.2011 12.12.2011 13.12.2011
Dodatok č.2 k zmluve č. 151/2010 ROEP k.ú. Bystrička GEODÉZIA Žilina a.s./KÚ Žilina 03.11.2011 12.12.2011 13.12.2011
Dodatok č.5 k zmluve č. 68/2008_skenovaný ROEP k.ú. Liptovský Mikuláš GEODÉZIA Žilina a.s./KÚ Žilina 08.11.2011 12.12.2011 13.12.2011
Dodatok č.5 k zmluve č. 68/2008 ROEP k.ú. Liptovský Mikuláš GEODÉZIA Žilina a.s./KÚ Žilina 08.11.2011 12.12.2011 13.12.2011
Dodatok č.4 k zmluve č. 54/2008_skenovaný ROEP k.ú. Važec GEODÉZIA Žilina a.s./KÚ Žilina 14.10.2011 12.12.2011 13.12.2011
Dodatok č.4 k zmluve č. 54/2008 ROEP k.ú. Važec GEODÉZIA Žilina a.s./KÚ Žilina 14.10.2011 12.12.2011 13.12.2011
Dodatok č.5 k zmluve č. 54/2008_skenovaný ROEP k.ú. Važec GEODÉZIA Žilina a.s./KÚ Žilina 29.10.2011 12.12.2011 13.12.2011
Dodatok č.5 k zmluve č. 54/2008_skenovaný ROEP k.ú. Važec GEODÉZIA Žilina a.s./KÚ Žilina 29.10.2011 12.12.2011 13.12.2011
151/2011_skenovaná Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Obec Svrčinovec 30.11.2011 12.12.2011 13.12.2011
151/2011 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Obec Svrčinovec 30.11.2011 12.12.2011 13.12.2011
2011/1126_skenvaná Rozšírenie PC siete, dodávka a montáž klimat. jednotky _ SK Ružomberok HDtech, s.r.o.L.Mikuláš/KÚ Žilina 15.11.2011 15.12.2011 16.12.2011
2011/1126 Rozšírenie PC siete, dodávka a montáž klimat. jednotky _ SK Ružomberok HDtech, s.r.o.L.Mikuláš/KÚ Žilina 15.11.2011 15.12.2011 16.12.2011
Dodatok č.3 k zmluve č. 125/2010_skenovaný ROEP k.ú. Osada GEODET Gremium s.r.o./KÚ Žilina 09.09.2011 19.12.2011 20.12.2011
Dodatok č.3 k zmluve č. 125/2010 ROEP k.ú. Osada GEODET Gremium s.r.o./KÚ Žilina 09.09.2011 19.12.2011 20.12.2011
Dodatok č.4 k zmluve č. 125/2010_skenovaný ROEP k.ú. Osada GEODET Gremium s.r.o./KÚ Žilina 18.10.2011 19.12.2011 20.12.2011
Dodatok č.4 k zmluve č. 125/2010 ROEP k.ú. Osada GEODET Gremium s.r.o./KÚ Žilina 18.10.2011 19.12.2011 20.12.2011
Dodatok č.3 k zmluve č. 124/2010_skenovaný ROEP k.ú. Oravské Hámre GEODET Gremium s.r.o./KÚ Žilina 09.09.2011 19.12.2011 20.12.2011
Dodatok č.3 k zmluve č. 124/2010 ROEP k.ú. Oravské Hámre GEODET Gremium s.r.o./KÚ Žilina 09.09.2011 19.12.2011 20.12.2011
Dodatok č.4 k zmluve č. 135/2010_skenovaný ROEP k.ú. Kevice PIPS s.r.o./KÚ Žilina 07.11.2011 19.12.2011 20.12.2011
Dodatok č.4 k zmluve č. 135/2010 ROEP k.ú. Kevice PIPS s.r.o./KÚ Žilina 07.11.2011 19.12.2011 20.12.2011
Dodatok č.5 k zmluve č. 135/2010_skenovaný ROEP k.ú. Kevice PIPS s.r.o./KÚ Žilina 06.12.2011 19.12.2011 20.12.2011
Dodatok č.5 k zmluve č. 135/2010 ROEP k.ú. Kevice PIPS s.r.o./KÚ Žilina 06.12.2011 19.12.2011 20.12.2011
163/2011_skenovaná Zmluva o poskytovaní KÚ Žilina/Roľnícke družstvo Hybe 12.12.2011 21.12.2011 22.12.2011
163/2011 súborov údajov z AIS GKK KÚ Žilina/Roľnícke družstvo Hybe 12.12.2011 21.12.2011 22.12.2011
Dodatok č.2 k zmluve č. 123/2010_skenovaný ROEP k.ú. Medzihradné DIBDIAKGEO s.r.o./KÚ Žilina 15.11.2011 26.06.2012 31.01.2013
Dodatok č.2 k zmluve č. 123/2010 ROEP k.ú. Medzihradné DIBDIAKGEO s.r.o./KÚ Žilina 15.11.2011 26.06.2012 31.01.2013

Naspäť

Aktualizované 08.02.2013