Register geodetov

Zoznam geodetov oprávnených na vstup do štátnej dokumentácie a na cudzie nehnuteľnosti

Zverejnenie Centrálneho registra geodetov oprávnených na vstup do štátnej dokumentácie a oprávnených na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti v zmysle Pokynu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. POK_UGKK SR_12/2014.

  formát  aktualizácia
 XLS CSV 04.05.2017

Výklad k usmerneniu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. USM_UGKK SR_7/2014, ktorým sa ustanovuje jednotný postup pri vydávaní preukazu oprávňujúceho na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti a preukazu oprávňujúceho na vstup do štátnej dokumentácie.

Upozornenie:

Odcudzené preukazy :

 

Stratené preukazy:

 

 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 04.05.2017