Register geodetov

Zoznam geodetov oprávnených na vstup do štátnej dokumentácie a na cudzie nehnuteľnosti

Zverejnenie Centrálneho registra geodetov oprávnených na vstup do štátnej dokumentácie a oprávnených na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti v zmysle Pokynu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. POK_UGKK SR_12/2014.

  formát  aktualizácia
 XLS CSV 19.07.2017

Upozornenie:

Odcudzené preukazy :

 

Stratené preukazy:

 

 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 19.07.2017