ROEP Chocholná - Velčice

Číslo zmluvy/dodatku      Dátum zverejnenia                 Dodávateľ                             Objednávateľ

KU-07-2002                     12.12.2011                       Geometra s.r.o. Trenčín             KÚ v Trenčíne

KU-D1-07-2002               12.12.2011                       Geometra s.r.o. Trenčín             KÚ v Trenčíne

KU-D2-07-2002               12.12.2011                       Geometra s.r.o. Trenčín             KÚ v Trenčíne

KU-D3-07-2002               12.12.2011                       Geometra s.r.o. Trenčín             KÚ v Trenčíne

KU-D4-07-2002               12.12.2011                       Geometra s.r.o. Trenčín             KÚ v Trenčíne

KU-D5-07-2002               12.12.2011                       Geometra s.r.o. Trenčín             KÚ v Trenčíne

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 07.02.2013