Register geodetov

Zoznam geodetov oprávnených na vstup do štátnej dokumentácie a na cudzie nehnuteľnosti

Zverejnenie Centrálneho registra geodetov oprávnených na vstup do štátnej dokumentácie a oprávnených na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti v zmysle Usmernenia ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_16/2016, zo dňa 12. 05. 2016, ktorým sa ustanovuje postup pri vydávaní preukazov na úseku geodézie, kartografie a katastra

  formát  aktualizácia
 XLS CSV 05.09.2018

Upozornenie:

Odcudzené preukazy :

 

Stratené preukazy:

 

 

 


  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 10.09.2018