Organizačný poriadok

Organizačný poriadok ÚGKK SR - schválený Rozhodnutím predsedu ÚGKK SR č. P/2020/001626-0001 (účinnosť od 01.01.2021)

Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR č. P/2021/001717-0001 o schválení zmeny Organizačného poriadku ÚGKK SR č. P/2020/001626-0001 zo dňa 31.12.2020 (účinnosť od 31.05.2021)

Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR č. P/2021/001939-0001 o schválení zmeny Organizačného poriadku ÚGKK SR č. P/2020/001626-0001 zo dňa 31.12.2020 (účinnosť od 30.06.2021)

Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR č. P/2021/002259-0001 o schválení zmeny Organizačného poriadku ÚGKK SR č. P/2020/001626-0001 zo dňa 31.12.2020 (účinnosť od 01.10.2021)

Rozhodnutie predsedu ÚGKK SR č. P/2021/002499-0001 o schválení zmeny Organizačného poriadku ÚGKK SR č. P/2020/001626-0001 zo dňa 31.12.2020 (účinnosť od 01.11.2021)
 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 07.12.2021