ROEP Partizánske

Číslo zmluvy/dodatku      Dátum zverejnenia                 Dodávateľ                             Objednávateľ

KU-01-2002                    15.12.2011                  Englártová Jarmila - GEOEX            KÚ v Trenčíne

KU-D1-01-2002              15.12.2011                  Englártová Jarmila - GEOEX            KÚ v Trenčíne

KU-D2-01-2002              15.12.2011                  Englártová Jarmila - GEOEX            KÚ v Trenčíne

KU-D3-01-2002              15.12.2011                  Englártová Jarmila - GEOEX            KÚ v Trenčíne

KU-D4-01-2002              15.12.2011                  Englártová Jarmila - GEOEX            KÚ v Trenčíne

KU-D5-01-2002              15.12.2011                  Englártová Jarmila - GEOEX            KÚ v Trenčíne

KU-D6-01-2002              15.12.2011                  Englártová Jarmila - GEOEX            KÚ v Trenčíne

 


  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 07.02.2013