ROEP Hradište nad Nitricou

Číslo zmluvy/dodatku      Dátum zverejnenia                 Dodávateľ                             Objednávateľ

KU-06-2002                     12.12.2011                        Englártová Jarmila - GEOEX       KÚ v Trenčíne

KU-D1-06-2002                12.12.2011                       Englártová Jarmila - GEOEX       KÚ v Trenčíne

KU-D2-06-2002                12.12.2011                       Englártová Jarmila - GEOEX       KÚ v Trenčíne

KU-D3-06-2002                12.12.2011                       Englártová Jarmila - GEOEX       KÚ v Trenčíne

KU-D4-06-2002                12.12.2011                       Englártová Jarmila - GEOEX       KÚ v Trenčíne

 


  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 07.02.2013